Bijles

Bijles is bedoeld voor kinderen die een boost nodig hebben op cognitief gebied en/of op het gebied van zelfvertrouwen en taakaanpak. 

Soms moet er vanuit school thuis extra geoefend worden, maar is dat (om allerlei redenen) lastig voor ouders om dat thuis op te pakken. Of misschien merk je als ouder dat je kind ergens moeite mee heeft en wil je het daarbij helpen, zonder dat er meteen een heel traject wordt opgestart. Je zou dan kunnen kiezen voor bijles. Ook daarvoor kun je terecht bij RT Praktijk Leren met Nina! 

Voordelen

Het is laagdrempeliger en omdat het heel wat minder voeten in aarde heeft dan RT, wat veel specialistischer van aard is, is het ook minder kostbaar. Er wordt niet eerst een onderzoek gedaan en er wordt ook geen handelingsplan opgesteld. We gaan gewoon samen aan de slag en oefenen en tijdens het traject bekijk ik wat het kind nodig heeft en speel ik daarop in. Natuurlijk wil ik wel eerst weten waar het kind tegen aanloopt en dat bespreken we tijdens een telefonische of fysieke intake.

Voor welke vakken?

We kunnen bijvoorbeeld aan de slag gaan met verhaalsommen, breuken, staartdelingen, tafels, begrijpend lezen of bepaalde spellingcategorieën. Voor  begrijpend lezen kan ik ook technieken aanleren uit de cursus Alle teksten de baas. Zie pagina van Alle teksten de baas voor meer informatie. 

Vaak is het kind onzeker of weet het niet precies welke strategie het moet gebruiken. Tijdens de bijles werk ik ook aan de taakaanpak en het zelfvertrouwen wat ten goede zal komen aan het geheel.

 

Er kan al voor één sessie een afspraak gemaakt worden.