De Kernvisie methode 

Een methode voor kinderen die vastlopen in het onderwijs, voor kinderen die meer visueel en/of kinesthetisch zijn ingesteld.

Loopt je kind vast in het onderwijs? Heeft het moeite met lezen en/of spellen, de tafels, het automatiseren van sommen onder de 20, het “stampen” van informatie zoals bij topografie en/of het aanleren van vreemde talen?

Als Kernvisiecoach kan ik je kind helpen om op een andere manier tot leren te komen. Waarbij de basiskennis van spelling, lezen en rekenen op een andere manier eigen wordt gemaakt en het zelfvertrouwen weer terugkomt. 

 

De Kernvisie methode, Krachtig Anders Leren

De Kernvisie methode is ontwikkeld door Wim Bouman. Hij schreef het boek: Krachtig Anders Leren. Nadat ik zijn boek had gelezen, ben ik de opleiding tot Kernvisiecoach gaan volgen. Ik ben deze opleiding gaan volgen om zoveel mogelijk kinderen die vastlopen en moeite hebben met automatiseren te kunnen helpen. Het zijn vaak de kinderen die vastlopen die een sterk visueel vermogen hebben. Op school wordt er namelijk een beroep gedaan op het digitaal en auditief geheugen, waardoor het aanbod minder goed aansluit bij deze doelgroep. Het heeft mijn verwachtingen overtroffen en heeft me zo enthousiast gemaakt dat ik hoop hier zoveel mogelijk kinderen mee te kunnen helpen. Het voordeel is dat er basistechnieken worden aangeleerd waarmee het kind, eenmaal beheerst, zelfstandig aan de slag kan. Het vraagt verder weinig van de leerkrachten en toch kunnen er zo grote sprongen worden gemaakt. 

 

Kernvisie methode: De juiste methode bij een leerprobleem.

Klik op de afbeelding om op de website van de Kernvisie methode voor meer informatie! 

Een linksgeoriënteerde leerstijl versus een rechtsgeoriënteerde leerstijl.

Onze hersenen bestaan uit een linker- en een rechterhelft. De linkerhersenhelft richt zich meer op details en fijnmazige informatie zoals tekens, woorden, nummers, analyse van informatie, volgorde etc. De rechterhersenhelft richt zich meer op het geheel en zorgt ervoor dat we praktisch kunnen handelen. Denk hierbij aan emoties, gevoel, overzicht, ruimtelijk inzicht en verbeelding. Kinderen met een linksgeoriënteerde leerstijl denken meer in woorden en kinderen met een rechtsgeoriënteerde leerstijl meer in beelden. 

In het onderwijs wordt vooral ingestoken op een linksgeoriënteerde leerstijl. Kinderen leren stap voor stap nieuwe vaardigheden en leren door o.a. het luisteren naar instructies, door te herhalen en te beredeneren. 

Maar als je als kind een meer rechtsgeoriënteerde leerstijl hebt, dan werkt dit minder goed! Je hebt dan meer behoefte aan het overzicht en wil je meteen tot de oplossing komen. Ook heb je dan waarschijnlijk een sterk ontwikkeld visueel vermogen en wordt er dus meer in beelden gedacht. Kinderen die vastlopen in het onderwijs zijn vaak kinderen die meer rechts georiënteerd denken. 

Andere leerstijl

Het loopt dus vaak mis, omdat de leerstof voor deze kinderen niet op de manier wordt aangeboden die bij hun leerstijl past. Het zijn vaak kinderen die een sterk visueel en een sterk kinesthetisch vermogen hebben. Dat wil zeggen: ze zijn in staat om informatie in beelden op te slaan en handelen meer vanuit hun gevoel. Omdat ze sterk associëren met wat ze visueel en gevoelsmatig waarnemen lijken ze nog weleens afwezig of afgeleid.  Kinderen krijgen daardoor te makkelijk etiketten als dyslexie, dyscalculie of ADD opgeplakt, terwijl ze dus eigenlijk gewoon een andere leerstijl hebben.

Voor wie is de Kernvisie methode bedoeld?

De Kernvisie methode is dus ontwikkeld voor kinderen die in het onderwijs vastlopen op o.a. lezen, spellen, rekenen en automatiseren. Vaak hebben deze kinderen ook een negatief zelfbeeld of faalangst ontwikkeld. Dat is niet zo gek, want ze zien vaak wel dat het hen niet of minder goed lukt ten opzichte van klasgenoten. Vaak wordt er veel geoefend, zowel thuis en op school. En toch lukt het ze dan niet. Maar ja, meer doen van iets dat niet werkt is dan ook niet zinvol. 

Ondanks dat deze kinderen in het onderwijs niet mee kunnen komen en misschien al allerlei onderzoeken en stempels hebben gekregen, zijn dit vaak juist slimme kinderen. Het feit dat ze bijvoorbeeld moeite hebben met lezen en/ of bijvoorbeeld de tafels rijmt niet met andere vaardigheden en kwaliteiten die ouders zien bij hun kind.

Als Kernvisiecoach werk ik niet alleen aan de cognitieve ontwikkeling, maar breng ik ook het zelfvertrouwen weer terug! 

De coaching

Als Kernvisiecoach coach ik het kind én de ouder. Terwijl de ouder observeert leer ik het kind basistechnieken aan die het uiteindelijk zelf kan gaan inzetten bij het leren. Ouders zijn hier altijd bij aanwezig, zodat ze precies weten wat de bedoeling is en thuis de juiste ondersteuning kunnen bieden.

We starten de coaching eerst met een stukje bewustwording. Daarna komen o.a. het spellen, (begrijpend) lezen, de basisvaardigheden van rekenen en de tafels en topografie aan bod. Er is geen kant en klaar programma. Per kind wordt er bekeken wat nodig is.

De investering

In de praktijk worden handvatten gegeven en daarna is het de bedoeling dat het kind er thuis (en op school) mee gaat oefenen zodat het zich de vaardigheden eigen maakt.  Met 15 minuten per dag, 5 dagen in de week kunnen er grote stappen gemaakt worden. Ook kan er gewerkt worden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en kunnen er oefeningen worden aangeleerd ten behoeve van het zelfvertrouwen, de concentratie en ontspanning.

Sessies

De coaching bestaat uit gemiddeld 8-10 sessies die eenmaal in de drie weken plaatsvinden. Deze coaching sessies vinden plaats in mijn RT praktijk in Kaatsheuvel. Er worden basistechnieken aangeleerd waar het kind ook na het coaching traject de hele schoolloopbaan mee vooruit kan.