Heeft je kind moeite met rekenen of begrijpend lezen?

Remedial Teaching helpt met het wegwerken van hiaten in de leerstof, maar ook met het zelfvertrouwen en het doorzettingsvermogen van het kind. 

Voordelen RT

RT is voor sommigen misschien best kostbaar, maar de voordelen zijn onbetaalbaar. 

* Je kind gaat de leerstof beter beheersen. Hierdoor zullen de kennis en vaardigheden ontwikkelen en verlaat deze met een betere basis de basisschool.

* Je kind krijgt meer zelfvertrouwen.

* Je kind leert leren en doorzetten, waar het ook later nog veel profijt van zal hebben. 

* De motivatie om te leren groeit, wanneer je kind succeservaringen opdoet.

 

Wacht bij rekenproblemen niet af, maar zorg dat er hulp geboden wordt wanneer je kind problemen heeft op rekengebied. Hoe kleiner de achterstand, hoe makkelijker in te lopen en het kan motivatieproblemen en een laag zelfbeeld voorkomen. 

Remedial teaching, wat houdt het precies in...

Als een kind een onderdeel uit de les niet begrijpt, dan zal de leerkracht extra instructies en hulp aanbieden. Soms is er echter sprake van een dermate grote achterstand, dat er een hiaat ontstaat tussen de leerstof die in de klas wordt aangeboden en het niveau van het kind. De leerkracht doet zijn best, maar kan vaak niet zoveel bereiken als een Remedial Teacher. Dit omdat de RT'er individuele en gerichte aandacht kan aanbieden en hierin is gespecialiseerd. 

Remedial teaching (RT)

Door middel van Remedial Teaching wordt er planmatig en doelgericht gewerkt aan het aanpakken van deze hiaten en wordt er getracht het kind weer op het juiste niveau te krijgen. Om dit te kunnen realiseren wordt er eerst bekeken op welk niveau het kind zit op het moment dat het start met RT. Hier is onderzoek voor nodig.  Dit kan onderzocht worden door o.a. het analyseren van eerder afgenomen toetsen of door nieuwe toetsen af te nemen.

Daarna kan er bepaald worden welke interventies er nodig zullen zijn tijdens de Remedial Teaching om deze hiaten weg te werken. Dit is altijd maatwerk.

Ook kan het zijn dat de leerachterstand/ problematiek dermate groot is, dat dit moeilijk in te halen is. Maar door maatwerk te bieden, zal er wel een doorgaande groei in de ontwikkeling van het kind gerealiseerd kunnen worden. 

Een handelingsplan duurt gemiddeld 8-12 weken, per kind wordt bekeken hoe lang de RT zal duren. Dit gaat altijd in goed overleg met de ouders/verzorgers. 

 

In mijn RT praktijk in Kaatsheuvel kan ik uw kind de begeleiding bieden die het nodig heeft en aan bovenstaande punten werken.