Tarieven

Momenteel is er een wachtlijst voor RT, bijles en de cursus Alle Teksten de Baas. Maar u kunt uiteraard altijd vrijblijvend contact opnemen en naar de mogelijkheden informeren. 

Remedial Teaching (wachtlijst)

Tarieven

Kennismakingsgesprek/intake: gratis (max. 60 minuten)

RT optie 1: 55,00 euro (50 minuten begeleiding)*

RT 2 optie 2: 42,50 euro (35 minuten begeleiding)*

Kernvisie methode

Kernvisie methode coaching: 87,50 euro per sessie.*

Sessies vinden eenmaal per drie weken plaats.

Over het algemeen zijn er 8-10 sessies nodig, maar minder komt ook voor. 

Bijles basisschool (wachtlijst)

Bijles voor leerlingen op de basisschool: 35 euro per 45 minuten of 45 euro per 60 minuten 

Strippenkaart (vooraf te betalen)

"Strippenkaart": 5 sessies van 45 minuten voor 160,00 euro

"Strippenkaart": 5 sessies van 60 minuten voor 210,00 euro 

De bijles van 60 minuten is aan te raden wanneer er bijles nodig is voor 2 vakken. 

Cursus Begrijpend Lezen-Alle Teksten de Baas (wachtlijst)

Cursus van 6 weken (1 uur) inclusief materialen en huiswerk 325 euro p.p.

In een tweetal zijn de kosten 250 p.p. (1,5 uur)

 

Extra kosten (vaak eenmalig)

* Opstellen handelingsplan: 55,00 euro

* Opstellen leesdossier: 45,00 euro

* Schrijven onderzoeksverslag/ evaluatieverslag: 55,00 euro

* Tussentijdse, extra gesprekken met ouders/verzorgers/leerkracht/behandelaars etc.: 45,00 euro 

* Eindevaluatie ouders/verzorgers/leerkracht/behandelaars etc.: 45,00 euro 

* Kilometervergoeding: 0,20 eurocent per km

Goed om te weten:

* Het opstellen van een handelingsplan, onderzoeksverslag, gesprekken die extra in rekening worden gebracht etc. wordt altijd van tevoren met de ouders/ verzorgers gecommuniceerd.

*Tarieven kunnen gewijzigd worden. Voor bestaande klanten blijft het huidige tarief gelden tot anders wordt aangegeven, maar in ieder geval tot aan het einde van het kalenderjaar. 

* Afmeldingen graag uiterlijk 48 uur van tevoren, afmeldingen binnen 24 uur worden in rekening gebracht. 

* RT: Aan het einde van iedere maand wordt er een factuur per e-mail verstuurd. 

* Alle Teksten De Baas: betaling voor aanvang cursus

Kernvisiemethode: Na iedere sessie wordt er een factuur verstuurd. 

Strippenkaart: De factuur wordt v.t.v. verstuurd. 

Betalingstermijn 14 dagen.