Tarieven

Momenteel is er een wachtlijst. Maar u kunt uiteraard altijd vrijblijvend contact opnemen en naar de mogelijkheden informeren. 

Remedial Teaching

Tarieven

Per 1-03-2023 werk ik met een all-inn tarief voor nieuwe klanten. 

Kennismakingsgesprek/intake: gratis (max. 60 minuten)

RT 65,00 euro per sessie voor 60 minuten begeleiding (dit is normaal gesproken 1 keer per week).

In deze prijs zijn de volgende kosten verrekend:

Abonnement Rekenblobs tijdens RT periode (voor thuis)

Evt. extra huiswerk.

Wekelijkse verslaglegging aan ouders en evt. aan leerkracht.

Opstellen handelingsplan.

Tussentijdse gesprekken.

Evaluatiegesprek.

Nulmeting met Bareka toets (wordt gedaan binnen RT tijd indien nodig).

Kernvisie methode 

Kernvisie methode coaching: 95 euro per sessie.

Sessies vinden eenmaal per drie weken plaats.

Er zijn gemiddeld 8-10 sessies nodig. 

Cursus Begrijpend Lezen-Alle Teksten de Baas 

Cursus van 12 weken 495,- in groepjes van minimaal 2 en maximaal 4 leerlingen.

Voor een individuele cursus kan een prijsopgave worden gemaakt. 

 

 

Extra informatie:

*Tarieven kunnen gewijzigd worden. Voor bestaande klanten blijft het huidige tarief gelden tot anders wordt aangegeven, maar in ieder geval tot aan het einde van het kalenderjaar. 

* Afmelden graag uiterlijk 48 uur van tevoren, afmeldingen binnen 24 uur worden in rekening gebracht (bij ziekte geldt z.s.m. afmelden). 

* RT: Aan het einde van iedere maand wordt er een factuur per e-mail verstuurd.

* Alle Teksten De Baas: betaling voor aanvang cursus.

Kernvisiemethode: Na iedere sessie wordt er een factuur verstuurd. 

Betalingstermijn 14 dagen. 

NB:

In de schoolvakanties en op nationale feestdagen wordt geen les gegeven.

Wanneer Nina een studiedag van school heeft (incidenteel) zal de les verzet of een week verschoven worden.