Tarieven

Remedial Teaching

 

RT Rekenen

RT 60,00 euro per sessie voor 60 minuten begeleiding (dit is normaal gesproken 1 keer per week).

In deze prijs zijn de volgende kosten verrekend:

Kennismakingsgesprek/intake (max 60 minuten).

Evt. extra huiswerk.

Wekelijkse verslaglegging aan ouders en evt. aan de leerkracht.

Opstellen handelingsplan.

Tussentijdse gesprekken.

Evaluatiegesprek.

Nulmeting met Bareka toets (wordt afgenomen binnen RT tijd, alleen indien nodig).

Abonnement Rekenblobs tijdens RT periode (oefenprogramma voor thuis).

En natuurlijk ook de administratie/ voorbereidingstijd. 

 

RT Begrijpend Lezen

 RT begrijpend lezen 55,00 euro per sessie van 60 minuten begeleiding (1x per week)

In deze prijs zijn de volgende kosten verrekend:

Kennismakingsgesprek/intake (max 60 minuten).

Materialen.

Evt. extra huiswerk.

Wekelijkse verslaglegging aan ouders en evt. aan de leerkracht.

En natuurlijk ook de administratie/ voorbereidingstijd. 

 

Cursus Alle Teksten de Baas 

Cursus van 12 weken 495,- in groepjes van minimaal 2 en maximaal 4 leerlingen.

 

Extra informatie:

*Tarieven kunnen gewijzigd worden. Voor bestaande klanten blijft het huidige tarief gelden tot anders wordt aangegeven, maar in ieder geval tot aan het einde van het kalenderjaar. 

* Afmelden graag uiterlijk 48 uur van tevoren, afmeldingen binnen 24 uur worden in rekening gebracht (bij ziekte geldt z.s.m. afmelden). 

RT: Aan het einde van iedere maand wordt er een factuur per e-mail verstuurd.

Alle Teksten De Baas: betaling voor aanvang cursus.

Kernvisiemethode: Na iedere sessie wordt er een factuur verstuurd. 

Betalingstermijn 14 dagen. 

NB:

In de schoolvakanties en op nationale feestdagen wordt geen les gegeven.

Wanneer Nina een studiedag van school heeft (incidenteel) zal de les verzet of een week verschoven worden.