Begeleiding bij lees-en/of spellingproblemen of (ernstige) dyslexie

Lezen is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Wanneer een kind goed kan lezen, zal deze het lezen ook leuker vinden wat een positieve uitwerking heeft op de cognitieve ontwikkeling. Want lezen heb je nodig bij vele activiteiten in het dagelijks leven en voor haast alle vakken op school. Door veel te lezen ontwikkel je een grote woordenschat en wordt de algemene kennis vergroot. Veelvuldig lezen kan ook ten goede komen aan de spellingvaardigheden. Wanneer een kind moeite heeft met lezen, vindt deze het lezen over het algemeen minder leuk en zal deze uit zichzelf geen leesmeters maken en de kans is dus groot dat dit een negatieve invloed heeft op de ontwikkeling van het kind. Zowel op cognitief gebied als op sociaal-emotioneel gebied, wanneer het kind regelmatig faalervaringen heeft. 

Vergoede diagnostiek ernstige dyslexie

Wanneer je kind ernstige lees en/of spellingsproblemen ondervindt zou er sprake kunnen zijn van een vorm van dyslexie. Voor de kinderen die bij de zwakste 10% van de lezers horen (gekeken naar de resultaten van de Drie Minuten Toets), bestaat er de mogelijkheid tot vergoede diagnostiek. Dat wil zeggen dat er een vergoed traject kan worden ingegaan, waarbij het kind onderzocht wordt en dat wanneer de diagnose "ernstige dyslexie" wordt vastgesteld er recht is op vergoede behandelingen. De diagnostiek en deze behandelingen moeten worden uitgevoerd door een orthopedagoog.

Remedial teaching voor kinderen met lees-en/of spellingsproblemen of dyslexie

Waar ik als remedial teacher mee kan helpen is met de begeleiding in het traject voorafgaand aan de vergoede diagnostiek. Ik kan de begeleiding bieden binnen mijn RT praktijk in Kaatsheuvel. Het komt ook wel eens voor dat een school mij inschakelt, om gebruik te maken van mijn expertise en ik collega's help met de opzet van een traject. 

Een kind moet namelijk een periode van 2x 10-12 weken, 2x 30 minuten of 3x 20 minuten per week, gerichte begeleiding hebben gekregen van een specialist. Kinderen die tweemaal, achtereenvolgens een EV-score hebben behaald op de DMT komen hiervoor in aanmerking. Als er na de begeleidingsperiode wederom een EV-score wordt behaald dan kan de aanvraag worden ingediend, want dan kan er gesteld worden dat er sprake is van een hardnekkig probleem. Hiervoor dient dan ook een handelingsplan en een leesdossier te worden opgesteld. 

Remedial teaching wanneer er geen sprake is van vergoede diagnostiek

Maar een klein percentage van de kinderen komt in aanmerking voor vergoede diagnostiek, maar zo niet dan kan er nog steeds sprake zijn van lees-en/of spellingsproblemen of dyslexie. Kinderen die moeite hebben met lezen en/of spellen kunnen voor of na een diagnose begeleiding krijgen op lees-en/of spellingsgebied. Wanneer ouders zelf een onderzoek willen bekostigen, zal er ook eerst RT moeten zijn geboden om de hardnekkigheid van het probleem aan te tonen. Wanneer een kind begeleiding krijgt op lezen gaan we o.a. veel leesmeters maken. En daarbij krijgt het dus specialistische begeleiding. Bij spelling zal er uitgezocht worden op welke spellingcategorieën het kind uitvalt en daar gaan we dan mee aan de slag. Natuurlijk is er tijdens de RT-begeleiding ook een combinatie mogelijk van lezen en spelling. 

Kernvisie methode

Ook de Kernvisie methode kan een uitkomst bieden voor kinderen met lees-en spellingsproblemen. Zie:

Kernvisie methode | www.lerenmetnina.nl en

Hoe ontstaat een leerprobleem als dyslexie? | Kernvisie methode