Remedial Teaching in Kaatsheuvel

Welkom bij RT praktijk Leren met Nina

Remedial teacher en Kernvisiecoach

Mijn naam is Nina Hamers en ik woon samen met mijn man en twee dochters in Kaatsheuvel. Ik heb de afgelopen tien jaar op OBS Koolhoven in Tilburg gewerkt.  Eerst heb ik een aantal jaren als groepsleerkracht gewerkt en daarna nog ruim drie jaar als Remedial Teacher en dyslexiespecialist. Ook begeleidde ik daar kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Sinds december 2023 werk ik volledig zelfstandig. Naast mijn werk als Remedial Teacher werk ik ook 2 ochtenden per week op Zorgboerderij Samen Sterker, waar ik het onderwijs verzorg voor kinderen die tijdelijk niet naar school kunnen. Ik bied ook typecursussen aan waarbij kinderen in 12 weken blind leren typen met 10 vingers.  Zie www.typenmetnina.nl.  Naast al deze werkzaamheden heb ik een uit de hand gelopen hobby en verkoop ik producten op markten en via mijn webshop www.nienh.com. Ik houd van afwisseling en blijf mezelf graag uitdagen en dat zie je terug in de dingen die ik doe. 

 

Mijn praktijk bevindt zich in het centrum van Kaatsheuvel.

 

Ik ben erg gedreven om uit ieder kind te halen wat erin zin. Met het stimuleren van doorzettingsvermogen, het herhalen van lesstof, de juiste oefeningen en met mijn kennis van hoe kinderen leren geloof ik in groei voor ieder kind. 

Kernwaarden

Openheid

Ik vind een open communicatie belangrijk, zowel naar ouders als naar kinderen. Maar uiteraard wel op een respectvolle en integere manier. 

Positief

Ik ben positief ingesteld en ook sensitief en responsief. Ik voel kinderen goed aan en stem mijn handelen op hen af. Ook ga ik uit van de sterke kanten van het kind én heb ik hoge verwachtingen van ieder kind. Ik ga uit van een "groeimindset". Dat wil zeggen dat ik ervan overtuigd ben, dat ieder kind mogelijkheden heeft om zichzelf te ontwikkelen.

Mijn ervaring is dat kinderen zich bij mij op hun gemak voelen en tot ontwikkeling komen. 

Maatwerk

Ik richt me op de specifieke onderwijsbehoeften van ieder kind. Ik bekijk per kind wat er nodig is om tot ontwikkeling te komen en welke aanpak het beste werkt. Daarbij durf ik "out of the box" te denken en af te wijken van de gebaande paden indien nodig. Ik houd rekening met de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Als een kind bijvoorbeeld faalangstig is, dan werk ik daar tijdens de RT of coaching sessies ook aan. En ik geef wanneer nodig tips m.b.t. de taakaanpak en het leren leren. 

Professionaliteit

Ik handel professioneel en wil mezelf blijven ontwikkelen. Ik ben kritisch op mijn handelen en sta open voor feedback. Om kinderen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden blijf ik mezelf ontwikkelen door middel van o.a. opleidingen, cursussen, vakliteratuur en Webinars. Ook zie ik het als een meerwaarde dat ik een vaste aanstelling op OBS Koolhoven heb en dat ik door o.a. de contacten met mijn collega's en het volgen van de studiedagen ook blijf werken aan mijn professionele ontwikkeling. 

Bovendien ben ik lid van de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers.

 

In de afgelopen jaren heb ik verschillende cursussen/ Webinars gevolgd waaronder:

* Automatiseren kun je leren.

* Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong.

* Geluksvogels (m.b.t. welbevinden en zelfvertrouwen). 

* Verschillende Webinars tijdens de Nationale Dyslexie Conferentie waaronder "Spelling in de spotlights".

* Webinar Dyslexieprotocol 3.0 van Bazalt Groep.

* Webinar Rekenspel in de begeleiding via de LBRT Arnhem.

* Opleiding tot Kernvisiecoach.

* Webinar Rekenangst via de LBRT.

* Trainer Begrijpend Lezen - Alle teksten de baas. 

* Deelname aan Kwaliteitsdag LeesInterventie-project voor Scholen met een Totaalaanpak (LIST).