RT rekenen

Wanneer een kind veel moeite heeft met rekenen, dan kan Remedial Teaching helpen om het kind weer stappen te laten maken.

Eerst wordt er een intakegesprek gepland.

Wanneer er na de intake besloten wordt om door te gaan wordt onderzocht waar de hiaten zitten.

Door middel van een handelingsplan worden er doelen opgesteld om deze hiaten weg te werken. 

Er wordt altijd getracht om de 1F (tussen)doelen, deze doelen zouden de leerlingen aan het einde van de basisschool tenminste moeten beheersen, te laten behalen. Indien haalbaar voor het kind kan er ook aan de 1S (streefdoelen) doelen worden gewerkt. De fundamentele doelen kunnen dus gezien worden als de basisdoelen en de opgaven behorend bij de streefdoelen zijn de meer complexere rekenopgaven. 

 

Hoe vaker het oefent (liever vaker kort, dan 1 keer lang), hoe beter de leerstof zal beklijven. Dat is de reden dat ik dit naast de RT aanbied.