Typen met Nina

Blind leren typen in 12 weken (13e week examen). 

 

Blind leren typen is ontzettend belangrijk want er wordt op de basisschool, op het voortgezet onderwijs en in het werkveld veel gebruik gemaakt van de computer. 

Voordelen van blind kunnen typen zijn:

* Tijdens de uitleg van de leerkracht tegelijkertijd kunnen typen en meekijken met de les en hierdoor het tempo kunnen bijhouden. Dit is zeker een voordeel voor op het voortgezet onderwijs. 

* Als je goed kan typen maak je minder fouten.

* Je kunt de vragen op een toets beter beantwoorden, omdat je je veel minder hoeft te concentreren op het typen zelf. Je focus gaat dus naar de vraag i.p.v. naar het toetsenbord!

Blind leren typen heeft dus een grote meerwaarde. 

 

Inhoud typecursus

De leerling komt tussen 15.15 en 15.30u naar de locatie van het Van Haestrechtcollege in Kaatsheuvel en wordt daar opgevangen. Er is wat te drinken en wat lekkers. Om 15.30u starten we met de les. Een deel van de les bestaat uit oefeningen en een deel van de les bestaat uit leuke en leerzame typespellen. De leerlingen krijgen ook huiswerk mee en er wordt verwacht dat dit thuis goed bijgehouden wordt, want anders gaat de leerling achterlopen. De spelletjes kunnen na het maken van het huiswerk nog gespeeld worden. Er is ook thuis veel oefening en herhaling nodig, maar het voordeel is dat het diploma in relatief korte tijd wordt behaald. Vanaf les 9 zal er met teksten gewerkt worden en voor het examen wordt er ook nog een proefexamen aangeboden. De eindtijd is steeds rond 16.15u. 

Leren typen & dyslexie

Kinderen met dyslexie krijgen vaak ondersteuning met voorleessoftware en mogen opdrachten typen i.p.v. schrijven, waardoor een typecursus dus ook zeker een meerwaarde heeft voor deze doelgroep. 

Voor kinderen met dyslexie is er een aangepaste cursus wanneer dit nodig blijkt te zijn. 

 

Waarom kiezen voor Typen met Nina?

* Er is persoonlijke aandacht en coaching in een groep van maximaal 12 leerlingen. 

* Ik heb jarenlange ervaring in het onderwijs. 

* Ouders worden door mij op de hoogte gehouden van vorderingen en aandachtspunten.

* Binnen 13 weken wordt er een type diploma of certificaat behaald. 

* Werken in een leuk programma met opdrachten, spelletjes en de mogelijkheid om eigen teksten te typen.

* Het programma is indien nodig af te stemmen op de persoonlijke leerbehoefte van de cursist, denk hierbij aan leerlingen met bv. dyslexie.

* Ik ben een samenwerking aangegaan met Gigakids en maak gebruik van hun programma. Via Gigakids hebben al veel leerlingen hun type diploma behaald. 

 

Locatie en diploma/ certificaat

Vanaf 11 januari 2023 zal de typecursus gegeven gaan worden bij het Van Haestrechtcollege in Kaatsheuvel. In 12 weken leren de kinderen blind typen en in week 13 vindt het type examen plaats. Afhankelijk van de prestaties ontvangen de leerlingen hierna hun diploma met het resultaat (bij behalen van blind typen met 10 vingers, minimaal 100 aanslagen per minuut en met maximaal 2% fout) of een certificaat wanneer de norm niet gehaald wordt maar de inzet voldoende is geweest. De cursus is geschikt voor leerlingen van groep 7, 8 en de brugklas.

 

Kosten

De kosten van de typecursus bedragen € 155,00. Dit dient voor aanvang van de cursus betaald te zijn. Een aantal weken voordat de cursus start wordt er een factuur verstuurd naar het opgegeven e-mailadres.

Een individuele cursus bied ik aan tegen een bedrag van € 325,00. 

Cursusdata 2023: Twee cursussen op 1 dag! 

De cursus van 15.30u-16.15u is inmiddels vol.

Maar er is goed nieuws. Er start een tweede cursus op onderstaande data, deze start om 16.30u en duurt tot 17.15u.

Er zijn nog 7 plaatsen vrij. Leerlingen van het Van Haestrechtcollege krijgen voorrang. Daarom schrijft iedereen in voor de wachtlijst. Na de inschrijving zal er een mail verstuurd worden waarin wordt aangegeven of de leerling op de wachtlijst komt of kan deelnemen. 

 

1. 11 januari 

2. 18 januari

3. 25 januari

4. 1 februari

5. 8 februari

6. 15 februari

7. 1 maart

8. 8 maart

9. 15 maart (let op, 22 maart is er geen les)

10. 29 maart 

11. 5 april

12. 12 april

13. 19 april EXAMEN! 

 

Opgeven kan via onderstaand formulier (via Google Chrome). Mocht het via dit formulier niet lukken, dan neem contact met me op via info@lerenmetnina.nl 

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus wordt de factuur verstuurd. 

 

 

Algemene voorwaarden typecursus

 1. Door het invullen van het inschrijfformulier verklaart (de ouder/verzorger van) de cursist(e) een cursusovereenkomst aan te gaan met Leren met Nina (Nina Hamers).
 2. Na de datum van inschrijving heeft (de ouder/verzorger van) de cursist(e) zeven dagen bedenktijd om de cursus kosteloos te annuleren.
 3. De ouder/verzorger of cursist(e) stelt Leren met Nina voor aanvang van de eerste les op de hoogte van eventuele bijzondere omstandigheden betreffende de cursist(e) die van belang kunnen zijn voor het goed volgen van de lessen. Wanneer dit achterwege blijft kan Tiepiesss geen aansprakelijkheid aanvaarden indien de lessen door deze bijzondere omstandigheden niet naar wens zijn verlopen.
 4. Wanneer niet tijdig aan de betalingsverplichting is voldaan kan de cursist(e) niet deelnemen aan de trainingen.
 5. De cursist(e) dient afwezigheid om welke reden dan ook te melden; mondeling, telefonisch, via WhatsApp of per email.
 6. Het niet volgen van de lessen ontheft de cursist(e) niet van de betalingsverplichtingen.
 7. Reeds betaalde lesgelden worden niet gerestitueerd.
 8. Mocht een les door overmacht (bijv. ziekte) niet door kunnen gaan, dan zal de les worden verschoven of ingehaald, een einddatum kan hierdoor verschuiven.
 9. Leren met Nina behoudt zicht het recht voor om de cursus bij onvoldoende aanmeldingen te annuleren.
 10. De cursist(e) maakt gedurende de les gebruik van de apparatuur op locatie en van Leren met Nina. Schade, door opzet, komt voor rekening van de cursist(e).
 11. De cursist(e) dient thuis te beschikken over een computer/laptop (met toetsenbord) met internetverbinding.
 12. De cursist(e) dient 15 minuten per dag oefent (ouder/verzorger dient hierop toe te zien). Leren met Nina zal contact opnemen met de ouder/verzorger wanneer er onvoldoende geoefend wordt.
 13. Indien de cursist(e) aan het eind van de cursus of tijdens het examen niet aan de minimum-exameneis voldoet en wel altijd aanwezig is geweest en thuis heeft geoefend krijgt hij/zij de aanbieding om aan nog een examen mee te doen.
 14. Indien het examen door ziekte (medische verklaring) niet gemaakt kan worden zal naar een andere mogelijkheid worden gezocht.
 15. Als de ouder/verzorger van de cursist(e) niet tevreden is over de cursus kan hij Leren met Nina mondeling of schriftelijk benaderen. Uiteraard wordt er alles aan gedaan om tot een oplossing te komen! Wanneer de klacht niet opgelost kan worden zal een derde ingeschakeld worden.