Nina geeft ook typecursussen. In relatief korte tijd leren kinderen blind typen met 10 vingers. Zie voor meer informatie www.typenmetnina.nl