Cursus Begrijpend Lezen

 

Alle Teksten De Baas

Cursus Begrijpend Lezen

Begrijpend lezen is een belangrijk vak op de basisschool. Ouders hechten hier vaak ook veel waarde aan, omdat de scores voor begrijpend lezen best zwaar meewegen wanneer het gaat over het schooladvies. Maar nog veel belangrijker is, is dat je voor zo'n beetje ieder vak moet kunnen begrijpen wat je leest. Denk maar aan vakken als geschiedenis, taal, verhaalsommen, een opdracht bij spelling, een geschreven uitleg bij een beeldende opdracht enzovoorts. Op school leert het kind eerst technisch lezen, maar het uiteindelijke doel hiervan is ook het leren om de geschreven taal te begrijpen. Begrijpend lezen, begrijpen wat je leest, is dus ontzettend belangrijk voor de gehele schoolloopbaan. 

Doel Cursus Alle Teksten De Baas

Het doel van de cursus Alle Teksten De Baas is dan ook leren hoe het kind een tekst kan begrijpen en wat het gelezen heeft beter te kunnen onthouden. Hiermee wordt de zelfredzaamheid en de kennis over de wereld vergroot en komt het ten goede aan het zelfvertrouwen, bijvoorbeeld tijdens het leren voor een proefwerk. 

In deze cursus van 6 weken (x1,5 uur) leert het kind aan de hand van teksten te werken met een stappenplan, gaan we aan de slag met het inzichtelijk maken van soorten teksten en woorden die belangrijk zijn in de tekst, werken we aan het (leren) vergroten van de woordenschat en trainen we door middel van korte tussendoor oefeningen de ogen om een betere focus op het papier te houden. 

 

Voor wie?

Aan deze cursus  Alle Teksten De Baas kunnen kinderen deelnemen van groep 5 t/m 8 van de basisschool. 

 

Cursusdata

Deze cursus start in oktober bij minimale inschrijving van 2 kinderen. De groepjes bestaan uit maximaal 4 kinderen.

De cursus wordt aangeboden aan leerlingen van groep 7 en 8. 

Data:

1e les: 19 oktober 

Let op, in de herfstvakantie is er geen les.

2e les: 2 november

3e les: 9 november

4e les: 16 november

5e les: 23 november

6e les: 30 november

Tijden: 13.15u-14.45u (let op tijd is gewijzigd, was eerst vanaf 15.15u) 

Wanneer er 1 leerling start, duurt de cursus een uur. 

Zie voor meer informatie over Alle Teksten De Baas ook: https://www.begrijpendlezen.cc/

Opgeven kan via onderstaand inschrijfformulier (Google Chrome)

Algemene voorwaarden:

De cursus gaat door bij minimaal 2 inschrijvingen.

De maximale groepsgrootte is 4 leerlingen. 

Aanmelden kan tot uiterlijk 12 oktober. 

Voor tarieven en betalingsvoorwaarden zie: Tarieven | www.lerenmetnina.nl